fbpx
Огляд виробничо-збутових ланцюгів біомаси в Сарненському районі

Огляд виробничо-збутових ланцюгів біомаси в Сарненському районі

Сарненський район упродовж 2012–2016 рр. перетворився на один із найбільш ініці­ативних щодо переходу на альтернативні джерела енергії, зокрема, за рахунок вико­ристання місцевої біомаси для енергетичних цілей. Оцінений економічний ефект від заміщення природного газу твердим паливом (у т.ч. торфобрикетами) в бюджетній сфері району становить 50-55%.

На законодавчому рівні передумовою була Постанова КМУ «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010–2015 роки». Це, своєю чергою, знайшло продов­ження на регіональному рівні через ухвалення Рішення «Про обласну Програму енергоефективності на 2011–2015 роки» Рівненською обласною радою, що передбачало виділення з державного бюджету 19423,4 тис. грн упродовж 5-річного періоду на заходи енергоефективності в Рівненській області. Про­грама енергоефективності реалізовувалася шляхом співфінансування коштів із державного та місцевих бюджетів.

Зважаючи на зазначені умови, партнери проекту – Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслу­говування інвесторів «ІнвестІнРівне» та Поліський аграрно-екологічний інститут НАН Білорусі у співп­раці із Сарненською районною державною адміністрацією – обрали Сарненський район як пілотний з метою з’ясування обсягів наявної біомаси, рівня її використання для енергетичних потреб, ідентифікації учасників ринку біомаси в районі та підготовки відповідних рекомендацій щодо усунення вузьких місць та збільшення рівня використання біомаси.

 

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.